Aktualności

4 maja

SP 1 BĘDZIN

Odrabianie zajęć dla uczniów klasy 1a, które przepadną w związku z egzaminem ósmoklasisty, odbędzie się poprzez przedłużenie zajęć o 30 minut w dniach 9.05, 17.05.