Aktualności

19 lutego

SP 5 Siemianowice

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Z powodu nagłej niedyspozycyjności lektora zajęcia z języka angielskiego dla klas I w dn. 19.02.2024 nie odbędą się. Szkoła została poinformowana w celu ewentualnego zapewnienia opieki na świetlicy. Pani Kasia zaproponuje termin odrabiania po powrocie do pracy.