Aktualności

30 stycznia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 KATOWICE

Dzisiejsze zajęcia dla klas IVb i Vb zostają odwołane z przyczyn losowych. Pani Angelika będzie kontaktowała się z Państwem w celu ustalenia terminu odrobienia.

Zajęcia dla klas IIb, IIIb, IIIa z panią Karoliną o godzinie 13.40 odbędą się planowo. Zapraszamy!