Aktualności

12 maja

SP 18 CHORZÓW

Zapraszamy dzieci na odrabianie zajęć, które przepadną w trakcie egzaminów ósmoklasisty :

w dniu 15.05.2023 poniedziałek :
grupa 1 13.15 -14.15
Grupa 2 14.15 – 15.15
Grupa 2a 15.15 – 16.15

w dniu 29.05.2023 poniedziałek
GRUPA 3 14.15 – 15.15
GRUPA 4 15.15 – 16.15
GRUPA 5 16.15 – 17.15

Zaś 21 – 22.06.2023 przepadną nam zajęcia , ponieważ Pani Ania wyjeżdża na urlop.
Zapraszamy na odrabianie 22.05.2023

Grupa 1 13.15 – 14.15
Grupa 2 14.15 – 15.15
Grupa 2a 15.15 – 16.15

1.06.2023 czwartek :
GRUPA 3 14.15 – 15.15
GRUPA 4 15.15 – 16.15
GRUPA 5 16.15 – 17.15