Aktualności

5 października

SP 18 CHORZÓW

Przedstawiamy Państwu harmonogram zajęć w Szkole Podstawowej nr 18 w Chorzowie :

zajęcia dla klas Ia, Ib, Ic , IIa, IIb – ŚRODA 14.05 – 15.05 sala 1.14
zajęcia dla klas IIa, IIb , IIIb – ŚRODA 8.20 – 9.20 sala 2.14
zajęcia dla klas IIIb , IIIc – ŚRODA 7.10 – 8.10 sala 2.14
zajęcia dla klas IIIa, IIIb, IIIc, IVb – CZWARTEK 14.05 – 15.05 sala 1.16
zajęcia dla klas IV a, IIIb – ŚRODA 15.05 – 16.05 sala 2.11
zajęcia dla klas VI b ,VIII b – CZWARTEK 15.05 – 16.35 sala 1.16
Zapraszamy do zapisu do powstałych grup przez naszą stronę internetową – https://4lingua.com/kontakt/#formularz