Aktualności

24 października

SP 1 PIEKARY ŚLĄSKIE

W związku z zaplanowaną na dzień 25.10.2022 wycieczką klasową klasy 4A, zajęcia z języka angielskiego w tym dniu zostają odwołane.

Proponujemy odrobienie zajęć poprzez wydłużenie trzech następnych zajęć (8.11.2022, 15.11.2022, 22.11.2022) o 30 minut.