Aktualności

9 maja

SP 14 RUDA ŚL

Szkoła Podstawowa nr 14 w Rudzie Śląskiej

Z powodu wycieczki klasy Va zajęcia dla klas IV-V z języka angielskiego w dn. 12.05.2023 zostają odwołane. Termin odrobienia Pani Angelika poda wkrótce.

23.05.2023 (egzamin ósmoklasisty) nasze zajęcia odbędą się w godzinach :
– klasy I-II – 11.30 – 12.30
– klasa VIa – 12.30 – 14.00