Aktualności

8 lutego

SP 2 KATOWICE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KATOWICACH

W związku ze zmianą planu lekcji na II semestr zajęcia dla klas II zostają przełożone na środę 12.40 – 13.40.

W pozostałych klasach nie przewidujemy zmian.