Aktualności

15 kwietnia

SP 21 ZABRZE

Z przyczyn niezależnych od nas, odrabianie w dn. 26.04.2024 zostaje odwołane. Lektorka zaproponuje Państwu termin odrabiania po majówce. Przepraszamy za zamieszanie!