Aktualności

6 marca

SP 3 CZELADŹ

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi

Odrabianie zajęć, które przepadły w dn. 16.01.2024, odbędzie się poprzez dwukrotne przedłużenie zajęć o 30 minut w dniach 19.03.2024 oraz 26.03.2024 do godziny 14.15. . Zapraszamy!