Aktualności

5 marca

SP 36 ZABRZE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 W ZABRZU

Odrobienie zajęć, które przepadły w dn. 11.12.2023 z powodu choroby lektora w klasach III nastąpi poprzez PRZEDŁUŻENIE 11,18.03 o 30 minut do godz. 14.30. Zapraszamy!