Aktualności

11 grudnia

SP 36 ZABRZE

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Z powodu choroby lektora zajęcia z języka angielskiego dla klas 3 w dn. 11.12 nie odbędą się. Pani Ola zaproponuje Państwu termin odrobienia po powrocie do zdrowia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu
32 307 70 60, m.szydlo@4lingua.com