Aktualności

8 maja

SP 8 BĘDZIN

Zapraszamy dzieci na odrobienie zajęć, które przepadną w związku z egzaminem ósmoklasisty, w poniedziałek 22.05 :

  • klasy I – godz. 13.00 – 14.00
  • klasy II – III – godz. 14.00 – 15.00
  • klasy IV – VI – godz. 15.00 – 16.30.