Aktualności

19 lutego

SP 8 SIEMIANOWICE ŚL

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Dzień dobry, z powodu nagłej niedyspozycyjności lektora zajęcia z języka angielskiego dla klasy IIE w dn. 19.02.2024 nie odbędą się. . Szkoła została poinformowana w celu ewentualnego zapewnienia opieki na świetlicy. Pani Kasia zaproponuje termin odrabiania po powrocie do pracy.