Aktualności

8 maja

SP SARNÓW

Odrabianie zajęć dla uczniów klasy 1a, które przepadną w związku z egzaminem ósmoklasisty, odbędzie się poprzez przedłużenie zajęć o 30 minut w dniach 10.05,17.05.