Aktualności

16 maja

SP W CHUDOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHUDOWIE

Zapraszamy na odrobienie zajęć ,które przepadł w dn. 29.04 (majówka) poprzez czterokrotne przedłużenie spotkań o 15 minut od dnia 20.05.