Aktualności

29 listopada

SP W SARNOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W SARNOWIE

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

Z powodu nieobecności lektora zajęcia dla klas III w dn. 5.12 nie odbędą się. Pani Angelika umówi się z Państwem na termin odrabiania.