zgoda na wykorzystanie wizerunku

zgoda na wykorzystanie wizerunku

zgoda na wykorzystanie wizerunku

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas trwania zajęć organizowanych przez 4 Lingua oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć/filmów na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji zajęć językowych.